درخواست شما با موفقیت ثبت شد.

بزودی کارشناسان ما جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت.

سوالات متداول

در صورتی که تا قبل از ساعت 21 درخواست خود را ثبت کرده باشید، کارشناسان ما در کمتر از 45دقیقه جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت؛ و در صورتی که بعد از ساعت 21 درخواست خود را ثبت کرده باشید، در ساعات اولیه روز آینده با شما تماس گرفته خواهد شد.

تمامی متخصصان علاوه بر زمان حدودی که شما برای حضور آنها مشخص می کنید حتما قبل از مراجعه تماس گرفته و از حضور و آمادگی شما مطمئن خواهند شد.

بله.  در صورتی که تا 60 روز بعد با همان مشکل مواجه شدید تعمیر رایگان خواهد بود.

بله این امکان وجود دارد.

شما میتوانید بعد از اتمام کار و هنگامی که  تکنسین مشکل را برطرف نمود هزینه را به خود ایشان یا حساب شرکت واریز نمایید، البته قابل ذکر است که اگر برای تعمیر دستگاه شما نیاز به قطعه ای با هزینه بالا باشد مقداری از هزینه به عنوان بیعانه به صورت پیش پرداخت دریافت خواهد شد.