مجموعه ما جهت پیگیری انتقادات و شکایات شما این بخش را در نظر گرفته است. در صورتی که از تعمیر دستگاه ها، رفتار تعمیرکاران، سرعت ارائه خدمات و یا هر مورد دیگری شکایت یا انتقادی دارید، می توانید از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

"*" indicates required fields

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 3 MB.